Termeni si conditii  :  » Termene si Conditii de Service si Garantie

Sentech TRADE SRL, în calitate de furnizor, garantează că produsele comercializate sunt fabricate în conformitate cu standardele în vigoare şi indeplinesc toate normele de calitate impuse. Deasemenea furnizorul garantează buna funcţionare a produselor pe o perioadă de 12 luni de la data livrarii.

Dacă se constată funcţionarea necorespunzătoare a aparatului/aparatelor în perioada de garanţie, acesta/acestea se vor trimite la sediul furnizorului pentru a remedia defecţiunea sau pentru înlocuire. Dacă se constată că aparatul/aparatele s-a(u) defectat din cauza manipulării neglijente sau a(u) fost desfăcut(e) de către alt personal în afara reprezentantului firmei furnizoare, repararea sau înlocuirea acestuia/acestora se va face pe cheltuiala beneficiarului, aparatul/aparatele ieşind astfel din garanţie.

Furnizorul este exonerat de orice răspundere şi de toate obligaţiile de garanţie pentru defectele provenite din nerespectarea în exploatarea aparatului, a instruncţiunilor de utilizare şi din manevrarea, păstrarea  şi folosirea necorespunzătoare a aparatului.

Copyright © 2011 Sentech. Toate drepturile rezervate.

Site realizat de Gazduire Webdesign.